Şeyx Məhəmmdə Xiyabani və Azərbaycan`in Adi

Azərbaycan Respublikası adının seçilməsinə tənqidi yanaşma

Sovet rejimi gəldikdən sonra həmin etirazlar N. Nərimanova da göndərildi. Nərimanov bu məktubu Stalinə çatdırıdı Stalin Pudaxov adlı biri nəfəri Bakıya göndərir və o Nərimanova ali sovet iclasında deyir ki bu ad yaxşıdır çünki yoldaş Stalin tezliklə əsil Azərbaycanıda rusiaya əlavə edəcəkdir. Şeyx 94 il qabaq Rza şahın əli ilə öldürülür və bütün arzuları özü ilə dəfn edilir

  1. 2 il, 7 ay əvvəl
  2. 0
xiabani
Badkubeh -

Şeyx Məhəmmdə Xiyabani İranın milli qəhrəmanı və iran demokrat partiasının lideri 1918.ci ildə M.Ə. Rəsulzadə tərəfindən Bakı qubernasiasının adının Azərbaycan qoyulmasına dair etiraz etdi.

 onun göstərişi ilə Bakı şəhərində "Azərbaycan cüz-i la yənfək-i İran" (Azərbaycan iranın ayrılmaz parçası) adlı qəzet nəşr olundu, daha sonra onun təklifi ilə bu adlandırmaya etiraz olaraq Azərbaycanın adı 1 il müddətində AZADİSTAN adına çevrildi, ancaq daha sonralar Azərbaycan əhaliisi şeyxlə müzakirə etdilər ki bu ad min illərlə bizim torpaqların adı olmuşdur, indi İngilislərin və Osmanlıların əli ilə məlum məqsədlər üçün yeni yaranmış bir dövlət tərəfindən bizim torpaqların tarixi adının oğurlanması ilə biz öz vətənimizin tarixi adından əl çəkməməli və imtina etməməliyik.Şeyx Azərbaycanın adını yenidən qaytardı.

Rəsulzadəyə və Müsavatın milli məclisinə 180.000 azərbaycanlının imzası ilə etiraz məktubu göndərildi, musavatın Tehrandakı nümayəndəsi olan Nəsib bəyə etiraz notaları verildi, yenicə təşkil olmuş birləşmiş millətlər təşkilatına şikayət layihəsi təqdim olundu, ancaq Müsavatın süqutu ilə bunlar nəticəsiz qaldı.

Şeyxin dostlarından və M. Ə. Rəsulzadə ilə birlikdə İranda -İran e No- qəzetində nəşr edən Seyyid Həsən Təqizadə İstanbula qaçmış Rəsulzadəyə məktub yazıb gilayə etdi və Rəsulzadə üzr istəyib yazdı ki, bu adı mən qoymadım mənə general Denstrevil və Nuri paşa təklif etdilər və dedilər ki sən bu adı qoymaqla yaxın gələcəkdə 1 milyonluq ölkə yox əsil azərbaycanıda birləşdirib, sənə təslim etdikdən sonra 5 milyonluq bir ölkənin rəhbəri olacaqsan.

 Sovet rejimi gəldikdən sonra həmin etirazlar N. Nərimanova da göndərildi. Nərimanov bu məktubu Stalinə çatdırıdı Stalin Pudaxov adlı biri nəfəri Bakıya göndərir və o Nərimanova ali sovet iclasında deyir ki bu ad yaxşıdır çünki yoldaş Stalin tezliklə əsil Azərbaycanıda rusiaya əlavə edəcəkdir. Şeyx 94 il qabaq Rza şahın əli ilə öldürülür və bütün arzuları özü ilə dəfn edilir.


Bermeki Mutteqi

reader's comments

Loading...