Nizami Gəncəvi;

dünya şöhrətli şair

R. pullar xərcləməklə Nizami Gəncəvinin, Azərbaycan şairi kimi, heykəllərini, dünyanın bəzi tanınmış ölkələrinin şəhərləri o cümlədən Fransa şəhərlərində quraşdırmaq istəyir. İlk addım olaraq Roma merinə 110 avro ödəməklə İtaliyanın bu şəhərində Nizami Gəncəvinin heykəli quraşdırılıb və Azərbaycan şairi kimi təqdim edilmişdir.İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nizami Gəncəvinin fars dilli kətibələrinin sökülməsini mədəniyyətlə zidd olan hərəkət adlandırıb.Nizami Gəncəvinin bir beytdə belə olmuş olsun fars dilindən başqa bir dildə şeri olmadığı halda rəsmi Bakı bütün dərsliklərində 6-cı hicri-qəməri ilinin şairi Nizami Gəncəvini Azərbaycan şairi kimi tanıtdırır.Pənc Qənc, Xosro Şirin , Leyli Məcnun və İskəndərnamə bu dünya şöhrətli İran şairinin ədəbiyyat və epik şah əsərlərindəndir.

  1. 2 il, 1 ay əvvəl
  2. 0
h
Badkubeh -

Nizami Gəncəvinin məqbərəsində Fars dilində yazılan kətibələrin dağıdılması ilə əlaqədar xəbərlərin yayılmasından neçə vaxt sonra ANS kanalı yayınmış və azəri dilinə tərcümə edilmiş kətibələrin bu dünya şöhrətli İranlı şairin məqbərəsində quraşdırılması kadrlarını yaydı. ANS-in göstərdiyi kadrlarda Nizami Gəncəvinin azəri dilinə tərcümə edilmiş şerləri həm latın həm də fars əlifbası ilə yazılmışdır ki, bundan əvvəl fars dili və əlifbasında yazılmış kətibələrin guya dağıdılmamasını əks etdirsin. Bu məlumata əsasən Nizami Gəncəvi məqbərəsinin təmir prosesində bu fars dilli şairin, şerləri yazılmış heç bir kətibə və ya kaşı, gözə görünmür.Təmir prosesinə nəzarət edən Gəncə məntəqəsinin elmi mərkəzinin direktoru Samir Pişnamazzadə fars dilli kətibələrin məhv edilməsinə işarə etmədən söyləyib: Biz şerləri ərəb və latın əlifbasında quraşdırmışıq.Atatürk mərkəzinin başçısı və "zadə" sözünün Az. R. familiyalarından çıxarılmasının təşəbbüskarı olan Nizami Cəfərov da ANS-lə müsahibədə elan edib: İran Nizami Gəncəvinin fars dilli olduğuna iddia edir!Az. R. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü də uzun müddət tənqidlər qarşısında susduqdan sonra iddia edib: Nizami Gəncəvi Azərbaycan şairidir və bu mövzu müzakirə ediləsi deyil.

Az. R. Nizami Gəncəvinin iranlı olduğunu ört-basdır edərək onun İran möhtəşəmliyini vəsf etdiyi şerlərin oxunub tərcümə edilməsini belə yasaqlamışdır. Ədəbiyyatla zidd olan bu cəhdlərin davamında iki ay bundan əvvəl fars dilli kətibələrin neçəsi bu məşhur İranlı şairin məqbərəsindən çıxarılmışdır. Azərbaycanın elmi akademiyasında Nizami Gəncəvi mərkəzinin müdiri olan Xəlil Yusifli də bu barədə söyləmişdir: Nizami Gəncəvinin məqbərəsindəki fars dilli şerlə Azərbaycan dilində şerlərlə dəyişiləcək. Çünki bəzən onun məqbərəsindən baxış keçirənlər fars dillində yazılan şerləri görməklə Nizami Gəncəvinin fars dilli şari olduğunu düşünürlər!! Deyilənlərə görə Az.

R. pullar xərcləməklə Nizami Gəncəvinin, Azərbaycan şairi kimi, heykəllərini, dünyanın bəzi tanınmış ölkələrinin şəhərləri o cümlədən Fransa şəhərlərində quraşdırmaq istəyir. İlk addım olaraq Roma merinə 110 avro ödəməklə İtaliyanın bu şəhərində Nizami Gəncəvinin heykəli quraşdırılıb və Azərbaycan şairi kimi təqdim edilmişdir.İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nizami Gəncəvinin fars dilli kətibələrinin sökülməsini mədəniyyətlə zidd olan hərəkət adlandırıb.Nizami Gəncəvinin bir beytdə belə olmuş olsun fars dilindən başqa bir dildə şeri olmadığı halda  rəsmi Bakı bütün dərsliklərində 6-cı hicri-qəməri ilinin şairi Nizami Gəncəvini Azərbaycan şairi kimi tanıtdırır.Pənc Qənc, Xosro Şirin ,  Leyli Məcnun və İskəndərnamə bu dünya şöhrətli İran şairinin ədəbiyyat və epik şah əsərlərindəndir.


reader's comments

Loading...