Heydər Əliyevin çıxışı:

Bizim dilimizin adı Azərbaycan dilidir

Bizim dilimizin adı Azərbaycan dilidir

  1. 2 il, 1 ay əvvəl
  2. 1
Badkubeh -

Keçən həftələrdə Ölkəmizin dilinin adı ilə əlaqədar çox müzakirələr aparıldı. Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət və tarixini qəbul etməyən Türkiyəyə vurulmuş Türkçülər israrla qeyd edirlər ki, dilimizin adı Türk dilidir. Mərhum Heydər Əliyevin bu xüsusdakı çıxışı çox aydındır.O bu çıxışında sübut edir ki,dilimizin adı Azərbaycan dilidir.


reader's comments

Loading...