Yusif Xələcoğlu və Aişə Hürrün Osmanlıda Türk kimliyi barəsində mübahisəsi!

Osmanlıda türklər tənqid olunub

  1. 1 il, 8 ay əvvəl
  2. 0
Badkubeh -

Türkiyəli tarixçi Aişə Hürr, üçüncü sultan Muradın katiblərindən olan Hafiz Həmdi Çələbinin türkləri həddən artıq şiddətli tənqid edən mənzuməsini  (əsərini) oxuyur, və Peyğəmbərdən (s) nəql olunmuş onları tənqid edən "ehtimalən" saxta  hədisə istinad edirdi. O deyir Osmanlı dövründə türklərin ağılsız və dərrakəsiz olmaları haqda hədis yayılmışdı, həmçinin  həmən  hədisdə qeyd olunub ki, türkü öldür hətta əgər atan olsa.reader's comments

Loading...