Atatürkün İran və Türkiyə millətləri barədə fikri

Şahnamənin əhəmiyyəti Atatürkün dilindən

Siz öz dahi şəxsiyyətlərinizin qədrini bilmirsiniz və Şahnamənin əzəmətini dərk etmirsiniz. Mən Türk milləti üçün belə bir keçmiş düzəltməyə məcburam.

  1. 2 il, 2 ay əvvəl
  2. 0
Məhəmməd Əli Füruği
Badkubeh -

Atatürk İranın Türkiyədəki səfiri Məhəmməd Əli Füruğiyə deyib:

“ Siz öz dahi şəxsiyyətlərinizin qədrini bilmirsiniz və Şahnamənin əzəmətini dərk etmirsiniz. Mən Türk milləti üçün belə bir keçmiş düzəltməyə məcburam.

Siz İranlılar öz milli mənsubiyyətinizin qədrini bilmirsiniz,bilmirsiniz ki,dərin tarixi köklərə malik olmaq necə də əzəmətli nemətdir. Millət o zaman Millət olur ki,O Millətin ədəbiyyat,hikmət (fəlsəfə) və siyasət xadimləri,maarif və bəşəriyyət sivilizasiyasında dərin keçmişə malik olsun.Siz dahi şəxsiyyətlərinizin qədrini bilmir və Şahnamənin əzəmətini dərk etmirsiniz.Dərk etmirsiniz ki,bu kitab sizin malikiyyət,Milliyət və milli kimlik vəsiqənizdir.Mən Türk milləti üçün belə keçmiş düzəltməyə məcburam”.

Mənbə vaxtı ilə İranın Türkiyədə səfiri olmuş Məhəmməd Əli Füruğinin xatirələri kitabı. cild 1 səhifə 19


reader's comments

Loading...