TAT Yayılma arealı III

Ağsunun və Şamaxının TAT kəndləri

Şirvanın mərkəzi olan Şamaxı rayonunda'da kompakt şəkildə yaşayırlar. Şamaxı rayonunun,Məlhəm, Zarat-Xeybəri, Dəmirçi, Zarat, Qonaqkənd, Pirbehli kəndləri Tat kəndləridir.

  1. 4 il, 2 ay əvvəl
  2. 0
Ağsunun TAT kəndi.
Badkubeh -


Ağsunun TAT kəndi

Ağsu rayonunda cəmii 1 Tat kəndi var. Bu kəndin adı Ülgüc kəndidir.

Ülgüc kəndinin əhalisi qədimdə bu əraziyə İsmayıllının Lahıc qəsəbəsindən köç ediblər və Ülgüc kəndinin əsasını qoyublar. Ülgüclülər əslən İsmayıllı-Lahıcdan olduqlarını bilsələrdə özlərini əsasən Ağsulu olaraq görürlər. Ülgücdə yaşlı nəsil Tat dilini bilir və həmçinin orta yaşlı insanların birçoxu bu dili bilir. 

Ağsunun TAT kəndi

Şamaxının TAT kəndləri

Qədim Şirvan torpaqlarının əzəldən bəri sakinləri olan Tatlar, Şirvanın mərkəzi olan Şamaxı rayonunda'da kompakt şəkildə yaşayırlar. Şamaxı rayonunun,Məlhəm, Zarat-Xeybəri, Dəmirçi, Zarat, Qonaqkənd, Pirbehli kəndləri Tat kəndləridir. Bundan əlavə Şamaxının Mədrəsə kəndi, xristian dininə etiqad edən Tatların qədimi kəndidir. Tat dili çox qədimi bir dildir. Tat dilinin bir çox ləhcələri vardır. O, ləhcələrdən biridə Mədrəsə ləhcəsidir.


Bəhruz Şulanovreader's comments

Loading...