Novruzunuz uğurla dolu olsun

  1. 3 il, 6 ay əvvəl
  2. 0
nm
Badkubeh -

Novruz qədim bayram olaraq, aydınlığın qaranlığa qarşı zəfər qazanmasının şənliyidir. Novruz bayramı, baharın və yaxşılığın bütün çətinliklərin və yandıran soyuqun zirvəsindən gəlib çatdığını göstərir.

Novruz bayramı hər zaman geriçilik və istibdada qarşı dirənmişdir. Tarix boyu çox sayıda geriçi olmuşdur ki, bu qədim bayramı məhv etmək, əhəmiyyətini azaltmaq, yaxu da başqa cür göstərərək, təhrif edib və məqsədlərini müsadirə etməyə səy göstərmişlər.

Lakin, Novruz bayramı, “mədəni İran” sərhədlərində hər zaman duruş göstərmişdir. Belə ki, Qafqazın yaxşı insanları Novruza sadiq qalmışlar.

“Badkubə” analitik informasiya portalının redaksiya heyəti olaraq, Novruz sevər İran əsilli və mədəni İran sərhədlərində yaşayan insanları bu bayram münasibəti ilə təbrik edirik.

Yeni günəş ilinin sizə xeyrli və bərəkətli olmasını diləyirik.
reader's comments

Loading...