2016-cı ilin statistikasına görə

İrandakı azərilərin sayı

2016-cı ilin nüfus və məskən üzrə statistikasına əsasən, şərqi və qərbi Azərbaycan, Ərdəbil və Zəncan ostanlarının əhalisinin sayı 9502752 nəfərdir.

  1. 3 il, 3 ay əvvəl
  2. 0
İrandakı azərilərin
Badkubeh -

2016-cı ilin nüfus və məskən üzrə statistikasına əsasən, şərqi və qərbi Azərbaycan, Ərdəbil və Zəncan ostanlarının əhalisinin sayı 9502752 nəfərdir.

İran İslam Respublikasının Məhkəmə Hakimiyyətinə bağlı “İran Statistika” saytının verdiyi məlumata əsasən, şərqi Azərbaycan ostanının əhalisi 3909652 nəfər, qərbi Azərbaycan ostanının əhalisi 3265219 nəfər, Ərdəbil ostanının əhalisi 1270420 nəfər və Zəncan ostanının əhali sayı 1057461 nəfərdir. Bu ostanların əhalisinin ümumi sayı isə 9502752 nəfərdir.    

Beləlkilə, ən çox azəri əhalisi olan bu ostanların cəmiyyətinin sayısı 10 milyona yaxındır.

Qeyd etmək lazımdır ki, nüfus sayı 3 milyondan çox olan qərbi Azərbaycan cəmiyyətinin “azəri sayılmayan” təxminən yarısı əsasən həmin ostanın cənubunda kompakt formada yaşayır. Buna görə də, İranın azəri olan əhali sayını 8 milyona çata biləcəyini “ehtimal” etmək olar.

Bundan əlavə, hətta Qəzvin və Həmədan kimi mərkəzi ostanlarının da cəmiyyətinin müəyyən hissəsinin azəri olduğunu “fərz” etsək, azərilərin ümumi sayını “onüç milyon”a yaxın güman etmək olar. Son statistikaya əsasən, Qəzvin ostanının əhali sayısı 1273761, Həmədan ostanının əhali sayısı isə 1738234 nəfərdir.

 Bu statistikaya əsasən, İran paytaxtının cəmiyyəti 13 milyondur.

 Qeyd etmək lazımdır ki, belə statistikaların dəqiqliyini söyləmək mümkün deyildir və yalnız təxmini surətdə danışmaq olar. Misal üçün, qərbi Azərbaycan ostanının cəmiyyətinin yarısına yaxını azəri deyil, digər tərəfdən isə, “Zəncan” ostanı tarix nöqteyi nəzərindən Azərbaycandan deyil, Xəmsə bölgəsindən sayılır !

Son olaraq, qeyd etmək lazımdır ki, ölkənin şimal-qərb ostanlarının nüfus sayı 9502752 nəfərdir.

İranda bir siyasi ənənə kimi statistika insanların sayına və vətəndaşlığına əsaslanaraq hazırlanır və etnik və siyası baxımdan hər hansı bir ayrıseçkilyi önləmək məqsədilə, hakimiyyət əhalinin etniyi və dili barədə soruşmur. Bu da ona görədir ki, dil və etnik faktorları vətəndaşları bir-birindən ayıran “ölçü vahidi” kimi gündəmə gəlməsin.   

***

In the latest population census of 1390 (2011/2012) the total population of Iran stood at 75,149,6569. The population since the 1950’s has not only expanded, but also, there have been many inter regional mobility the vast majority having moved to a variety of locations in and around the capital Tehran. This has also resulted in a mixing of ethnicities within the country and therefore making the concept of tribal or ethnic origins irrelavent. One further point to mentions that the various census within the country never distinguish between the different ethnic origins but consider all of Iran as one. It is therefore an impossible task to calculate the ethnic origins of the people of Iran. However, below we have tried to guesstimate, all be it very poorly.

 The four main Azari regions are provinces of West and east Azarbaijan, Ardebil and Zanjan with a total population of 9,502,752.
 According to the website of " AMAR " (statistical centre of Iran) the total population of  each of the provinces were broken down as follows: East Azarbaijan – 3909652; West Azarbaijan – 3265219; Ardebil – 1270420;  Zanjan -  1057461.
 Considering the fact that nearly half of the population of west Azarbaijan province is not azari , and if we say the population of the other regions at 100 per cent Azari (Which is impossible and most probably is also half). Then the population comes to eight million.
 If we add the other regions such as Gazvin or Hamedan and assume that the population of Tehran is one third Azari then the total population Azari population of Iran would be 13 million. This must be stressed to be an over optimistic calculation. This is approximately 17 percent of the population and a far cry from the 40 percent being claimed.reader's comments

Loading...