Şah Abbas daşüstü kətibəsi

Bakıda Şah Abbas daşüstü kətibəsi

Bakı cami məscidinin daşüstü kətibəsi hicri qəməri tarixlə 1024 cü il ramazan ayında (hicri şəmsi tarixlı mehr ayı 994 cü il miladi tarixlə 1615) Şah Abbas Səfəvinin əmri və ustad sənətkar Seyyid Tahir ibn Seyyid Əmir Badkudinin vasitəsi ilə həkkaklıq olunubdur və 132 sm uzunluğu ,52 sm eni və yedi sətir ilə Azərbaycar respublikası coğrafiyasında mövcud olan ən böyük daşüstü kətibələrdən hesab olunur

  1. 3 il, 2 ay əvvəl
  2. 0
Şah Abbas
Badkubeh -

Məlumat

Ad:Şah Abbas Səfəvi daşüstü kətibəsi Bakıda.

Ölkə:Azərbaycan respublikası.

Şəhər:Bakı (Cami məscidi)

Dil:Fars dili

Tarix: Mehr ayı 994 cü hicri şəmsi ili (1615 miladi)

Dövr:Səfəvilər şahlığı

Padişah:Şah Abbas Sfəvi

Mövzu:Verginin bağışlanması


Ölçü 132*54 santimetr


Mahiyyət:

Bakı cami məscidinin daşüstü kətibəsi hicri qəməri tarixlə 1024 cü il ramazan ayında (hicri şəmsi tarixlı mehr ayı 994 cü il miladi tarixlə 1615) Şah Abbas Səfəvinin əmri və ustad sənətkar Seyyid Tahir ibn Seyyid Əmir Badkudinin vasitəsi ilə həkkaklıq olunubdur və 132 sm uzunluğu ,52 sm eni və yedi sətir ilə Azərbaycar respublikası coğrafiyasında mövcud olan ən böyük daşüstü kətibələrdən hesab olunur. Daşüstü kətibənin mətni Şah Abbasın Aran və Şirvan əhalisi ilə əlaqədar yeni siyasətlərini bəyan eləyir və ona əsasən bölgədəki bütün şiələr vergidən azad olundular.Bu bu kətibə Aran və Şirvanı işğal etmək həvəsinə düşmüş osmanlı imperiyası ilə mübarizə üçün Şah Abbas Səfəvinin əmri ilə daş üzərinə həkk olunaraq Bakı cami məscidində  

ictimaiyyətə nümayiş olundu.

Kətibənin ikinci dəfə yazılmış mətni.

Cahanın hökmdarına itaət olundu bu zmanda şahanə (şaha layiq) sonsuz lütfə əsasən Badkubə,Şirvan naihiyyəsi şiələri barəsində Allah onların güzəranını gözəlləşdirsin dovşan ilinin əvəllindən onların malının vergisini mübarək ramazan ayı ayrı üzürlü səbəblərlə bağışlanmış hesab edirik  dövlətin  hörmətli baş xəzinədarları bu fərmanı dövlət dəftərində qeyd edərək onun qaydalarına  təhrif və dəyişikliyin yol tapmasına imkan verməyin və tiyul və illik məvacib olan şeylər qərara alınıb onları aradan qaldırılmış hesab etsinlər adları çəkilən şəhərin dövlət hesabına keçməsi qərara alınmış mal və vergisi il bə il azaldılaraq pulun qalığını ərbaba həvalə etsinlər. Adı çəkilən nahiyyınin tiyul sahibləri məktuba əsasən qərara alıblar adı çəkilmiş şəhəri bir ay öz tiyulundan azad etsinlər və rəiyyətdən heç nə tələb etməsinlər və adı çəkilər nahiyyənin inzibati rəisi və kəndxudalar və ağsaqqallar həqiqətə çataraq əgər şiələr arasında sünni olsa və ya yerli əhali oranın sünni mahalından olsa güzəştlər onlara aid olmur və onun aydın nüsxəsini dövlətin ali dəftərxanasına göndərsinlər ki dövlətin hörmətli baş xəzinədarları əleyhinə qeyd eləsinlər və bilinsin ki əgər kimisə məxfi saxlasalar dünyada istintaqa cəlb olunacaqlar və axirətdə əmir əlmöminin Əli ibn Əbu Talibin əleyhissalamın  hüzurunda xəcalətli olacaqlar.Sözü keçən güzəşti dəyişdirən ilahi lənətə və həzrəti  xatəmul ənbiyanın qarğışına düçar olsun və lazımdır ki mübarək fərmanı daşa həkk edərək qahir və qalib dövlətin davamı üçün duaları əsirgəməsinlər 1924 cü il kətibə ələbd ələqəl nəziri əməl ustad seyyid Tahir ibn seyyid Əmir Badkubi.reader's comments

Loading...